I Congreso de Escritores/as Galegos/as
Do 2 de maio de 1981 ao 4 de maio de 1981
O escritor e os medios de comunicación. Ponencia conxunta de Víctor Freixanes, Lois Álvarez Pousa, Manuel Rivas e Margarita Ledo. Presenta Ignacio Taibo.
O escritor e os medios de comunicación. Debate [1ª parte]
O escritor e os medios de comunicación. Debate [2ª parte]
A función do escritor. Intervención de Xosé Luís Méndez Ferrín. Presenta Alfredo Conde.
A función do escritor. Debate [1ª parte]
A función do escritor. Debate [2ª parte]
Sobre da poesía. Intervención de Manuel Cuña Novás.
Grupo Rompente. Notas sobre a actitude literaria. Intervencións de Antón Reixa e Manuel Romón [1ª parte]
Grupo Rompente. Notas sobre a actitude literaria. Intervencións de Antón Reixa e Manuel Romón [2ª parte]
A literatura galega ante o 'desencanto'. Intervención de Constantino Rábade. Presenta Bernardino Graña.
A literatura galega ante o 'desencanto'. Debate.
Teatro galego. Roberto Vidal Bolaño. Presenta Bernardino Graña [1ª parte]
Teatro galego. Roberto Vidal Bolaño [2ª parte]
A supervivencia do escritor galego. Ignacio Taibo. Presenta Bernardino Graña.
Conferencia-coloquio de Manuel Scorza [1ª parte]
Conferencia-coloquio de Manuel Scorza [2ª parte]
Conferencia-coloquio de Manuel Scorza [3ª parte]