Xosé Luís
Méndez Ferrín

Arraiano entre arraianos
 Ensaio (Colección de artigos)
 decembro de 2017
 Edicións Positivas e Revista Arraianos