Xan M.
Fraga Rodríguez

De Arsenio a Arsenio. Vintedous anos de historia deportivista [1951-52, 1972-73]
 Historiografía (Fútbol)
 abril de 2017
 Edita Phottic