Santiago
Prol

Benigno Álvarez, un comunista na Galiza dos anos 30
 Ensaio (Biografía)
 2008
 Edicións A Nosa Terra