María Xosé
Queizán

Rosalía de Castro e o poder sexual
Xénero: Ensaio
Publicación: setembro de 2017
Observacións: Edicións Xerais