(1929 - 2004)

Manuel María

Barriga verde
 Teatro
 1968
 1ª ed., Edicións Castrelos, Col. O Moucho, nº 8, Vigo, 1968; 2ª ed., Edicións Castrelos, Col. O Moucho, nº 8, Vigo, 1969; 3ª ed., Edicións Castrelos, Col. O Moucho, nº 8, Vigo, 1973; 4ª ed., Galiza Editora, Ourense, 1996, edición e estudo introdutor de Santiago Esteban Radío.