Manuel
Lourenzo

Suite Artabria
Xénero: Teatro
Publicación: setembro de 2017
Observacións: Edicións Xerais. XXIII Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais, 2016