Manuel
Esteban

A ira dos mansos
Xénero: Narrativa
Publicación: outubro de 2016
Observacións: Edicións Xerais de Galicia