Esther F.
Carrodeguas

Voaxa e Carmín
 Teatro
 2016
 Difusora de Letras, Artes e Ideas Premio Abrente de Textos Teatrais, 2015