Carlos
Labraña

O valo
Xénero: Teatro (Infantil)
Publicación: setembro de 2017
Observacións: Nuria Díaz (Ilustradora) Biblioteca Dramática Galega IX Premio Manuel María de literatura Dramática Infantil, 2016 Edicións Xerais de Galicia