Berta
Dávila

A pel do mundo
 Literatura infanto-xuvenil (Poesía)
 novembro de 2017
 Editorial Galaxia