Unidades didácticas

Nota:
Achéganse os contornos Clic 3.0 e JClic imprescindíbeis para visualizar algunhas das unidades didácticas. Tamén se poden obter de xeito libre e gratuíto na web educativa da Generalitat de Catalunya: http://www.xtec.es.