Centro de Documentación da AELG
Só para amantes do xénero
Casal, Uxía
Fonte: Protexta 05, Inverno 07-08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)