Centro de Documentación da AELG
Singraduras (Aproximación á estética dos xoves autores galegos)
maio de 1998
Autores/as relacionados/as:
Fonte: A Freita, nº11