Centro de Documentación da AELG
A voz en espiral. Datos para unha análise da primeira década (1991-2001) de Edicións Espiral Maior
Seara, Teresa
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Anuario de Estudios Literarios Galegos, nº 10 (pp. 91-133)