Centro de Documentación da AELG
Bibliografía
Seara, Teresa
Autores/as relacionados/as:

PA) Colaboracións en medios de prensa e revistas

            1. "O vello camiño da tristeza", A Nosa Terra, 648, 17-11-1994, p.25.

            2. "A queimadura branca: Aproximación á obra poética de Miguel Anxo Fernán-Vello", Anuario de Estudios Literarios Galegos, [3], 1994, pp. 133-148.

            3. "Penélope rompeu o tear", A Nosa Terra, 655, 5-1-1995, p.26.

            4. "Artesanía poética", A Nosa Terra, 662, 23-2-1995, p.26.

            5. "A experiencia do abismo", A Nosa Terra, 667, 30-3-1995, p.25.

            6. "A desvairada rosa dos ventos", A Nosa Terra, 670, 20-4-1995, p. 21.

            7. "A espiral do retorno", A Nosa Terra, 675, 25-5-1995, pp. 25-26.

            8. "Blas Espín: colectivo poético", Gume, 1, 1995, pp.60-61.

            9. "Noé non virá esta tarde", A Nosa Terra, 680, 29-6-1995, p.25.

            10. "Palabras contra o tempo", A Nosa Terra, 682, 13-7-1995, p. 25.

            11. "Elevacións", A Nosa Terra, 685, 3-8-1995, p. 26.

            12. "Palabras como armas", A Nosa Terra, 688, 24-8-1995, p.26.

            13. "Retorno ás rutas do verso", A Nosa Terra, 690, 7-9-1995, pp. 24-25.

            14. "De Anxos e Derrotas", A Nosa Terra, 693, 28-9-1995, p. 24.

            15. "Miguel Anxo Mato Fondo: "Creo que son mellor comunica­dor que poeta", La Voz de Galicia, Supl. Especial Simposio Pondaliano, 30-9-1995, p. 7.

            16. "Catro circuítos e unha flor", A Nosa Terra, 695, 12-10-1995, p. 24.

            17. "Tempo de dúbidas", A Nosa Terra, 696, 19-10-1995, p. 24.

            18. "Versos como flores", A Nosa Terra, 698, 2-11-1995, p.24.

            19. "Desmitificación dun asasino", A Nosa Terra, 702, 30-11-1995, pp.21-22.

            20. "Arte do gato", A Nosa Terra, 707, 4-1-1996, p. 24.

            21. "Rectificación da estirpe", A Nosa Terra, 709, 18-1-1996, p. 26.

            22. "A memoria do amado", A Nosa Terra, 711, 1-2-1996, pp. 23-24.

            23. "A obscenidade do absurdo", A Nosa Terra, 715, 29-2-1996, p. 24.

            24. "O retorno é unha flor vermella", A Nosa Terra, 716, 7-3-1996, p. 26.

            25. "Pel de ameixa”, Grial, 128, 1995, pp. 591-596.

            26. "Xesús Franco. Contra mar", Anuario de Estudios Literarios Galegos, [4], 1995, pp. 221-226.

            27. "A Aura dos Loitadores", Supl. "Faro das Letras", Faro de Vigo, CXIX, 23-3-1996, p. 3.

            28. "Reescritura do silencio", A Nosa Terra, 719, 28-3-1996, p. 24.

            29. "Itinerarios e xeografías", A Nosa Terra, 723, 25-4-1996, p. 24.

            30. "Plenitude", A Nosa Terra, 733, 4-7-1996, p. 24.

            31. "Entre a estatua e o escriba", A Nosa Terra, 740, 22-8-1996, pp. 23-24.

            32. "Calidez dos ámbitos", A Nosa Terra, 746, 3-10-1996, p. 24.

            33. "Serpe", A Nosa Terra, 749, 24-10-1996, p. 24.

            34. "A morte do guerreiro", Expresso-m, Boletín de manifestación escrita, 5, outono 1996, s.p.

            35. "Derrubando fronteiras", A Nosa Terra, 751, 7-11-1996, pp. 24-25.

            36. "Falar do tempo incerto", A Nosa Terra, 756, 12-12-1996, p. 23.

            37. "Dualidade", A Nosa Terra, 760, 9-1-1997, p. 24.

            38. "Pensar a metáfora", A Nosa Terra, 762, 23-1-1997, p. 20.

            39. "Aire de borralla", A Nosa Terra, 765, 13-2-1997, pp. 24-25.

            40. "Viaxe á Balea", A Nosa Terra, 769, 13-3-1997, p. 24.

            41. "Aire de borralla", Galicien Magazine, 3, 1997, pp. 33-34.

            42. "A percepción da mimosa", A Nosa Terra, 774, 17-4-1997, p. 24.

            43. "Mitteleuropa achégase a nós", A Nosa Terra, 776, 1-5-1997, pp. 24-25.

            44. "Seguindo as pegadas da morte", A Nosa Terra, 778, 15-5-1997, pp. 23-24.

            45. "Na pel de area", Terra bárdica, 0, 1997, pp. 19-20.

            46. "O executor en «stand by»: premonición da morte nos poemas de Lois Pereiro", Dorna, 23, 1997, pp. 121-126.

            47. "Devalando entre dúas augas", A Nosa Terra, 782, 12-6-1997, pp. 23-24.

            48. "Na pel da area", A Nosa Terra, 785, 3-7-1997, pp. 24-25.

            49. "Miguel Anxo Fernán-Vello. As certezas do clima", Anuario de Estudios Literarios Galegos, [5], 1996, pp. 255-259.

            50. "Un ano de recitais de poesía", A Nosa Terra, 789, 31-7-1997, pp. 24-25.

            51. "Lectura da auga", A Nosa Terra, 793, 18-8-1997, p. 18.

            52. "Un país para padecer a soidade: os Poemas da lenta nudez de Miguel Anxo Fernán-Vello", Boletín Galego de Literatura, 17, 1997, pp. 109-118.

            53. "Totalidade do corpo", A Nosa Terra, 797, 25-9-1997, p. 23.

            54. "A mica e o musgo", A Nosa Terra, 803, 6-11-1997, p. 23.

            55. "Buscando as ás", A Xanela, 4, outono, 1997, p.8.

            56. "Da incerteza ó paraíso (Lectura do poema "Allasant tamén te agarda" de Fiz Vergara Vilariño)", Guieiros, A.C. Xermolos de Guitiriz, 4, [1997], pp. 65-69.

            57. "Tempos de reflexión e novidades", A Nosa Terra, 820, 5-3-1998, p. 24.

            58. "Dous pasos máis na caída das frontei­ras", A Nosa Terra, 827, 23-4-1998, p. 24.

            59. "O triunfo de Lilith: textos para unha muller perversa (Lectura de Nós nus de Olga Novo)", Dorna, 24, 1998, pp.131-134.

            60. "Do enigma e as súas rutas", A Nosa Terra, 836, 25-6-1998, pp. 28-29.

            61. "Emma Couceiro. Humidosas", Anuario de Estudios Literarios Galegos, [6], 1997, pp. 279-281.

            62. "Singraduras", A Freita, 11, maio 1998, pp. 24-29.

            63. “Gume, un espacio para o soño”, Quince anos de Letras, A.C. Monte Branco, O Couto-Ponteceso, 1998, p. 78.

            64. "Humidosas de Emma Couceiro", Festa da palabra silenciada, 14, 1998, pp. 99-103.

            65. "A diversificación da poética intimista no período 1985-1997", Grial, 140, 1998, pp. 731-744.

            66. "Narrativa breve: un camino de diversidad", Ínsula, 629, maio 1999, pp. 29-30.

            67. "Terceiro poemario de Ana Romaní", Grial, 141, xaneiro-marzo 1999, pp. 179-183.

            68. "Batallón Literario da Costa da Morte: Letra viva", A Freita, 12, octubro 1998, pp. 59-61

            69. "O nomear xusto das cousas (Navegación pola poética de Rafa Villar)", Dorna, 25, 1999, pp. 157-170.

            70. "Alberto Augusto Miranda e X.C. Domínguez Alberte (Coord.): Mulher a facer vento", Anuario de Estudios Literarios Galegos, [7], 1998, pp. 305-308.

            71. “Do óxido ó lirio”, Tempos Novos, 34, marzo 2000, p. 93

            72. “A viaxe incesante”, Tempos Novos, 35, abril 2000, p. 89        

            73. “Novas singraduras”, Tempos Novos, 35, abril 2000, p. 89

            74. “Críptica anarquía”, Tempos Novos, 35, abril 2000, p. 89

            75. “A rosa da memoria”, Tempos Novos, 36, maio 2000, p. 82

            76. “A voz que nos nace a Oriente”, Tempos Novos, 37, xuño 2000, p. 79

            77. “Encontro irlandés”, Tempos Novos, 37, xuño 2000, p. 79

            78. “Derrota do sal”, Tempos Novos, 37, xuño 2000, p. 79

            79. “Levedo”, Tempos Novos, 38, xullo 2000, p. 76

            80."Da araña ó hibisco", A Nosa Terra, 896, 19-8-1999, pp. 17-18.

            81. “Para redimir o desacougo”, Tempos Novos, 39, agosto 2000, p. 54-55

            82. “Tratado da vida”, Tempos Novos, 40, setembro 2000, p. 71

            83. “Procura da emoción”, Tempos Novos, 40, setembro 2000, p. 71

            84. “Colectánea”, Tempos Novos, 40, setembro 2000, p. 71

            85. “Legado”, Tempos Novos, 41, outubro 2000, p. 84

            86. “Da árbore á tartaruga”, Tempos Novos, 42, novembro 2000, p. 85.

            87. “Letra e voz”, Tempos Novos, 42, novembro 2000, p. 85.

            88. “Dentro da mazá”, Tempos Novos, 42, novembro 2000, p. 85.

            89. “Escrita do caos”, Tempos Novos, 43, decembro 2000, p. 82

            90. “Devoracións”, Tempos Novos, 44, xaneiro 2001, p. 84

            91. “Alfaia”, Tempos Novos, 44, xaneiro 2001, p. 84

            92. “Marmelada”, Tempos Novos, 44, xaneiro 2001, p. 84

            93. “Voz do paraíso”, Tempos Novos, 45, febreiro 2001, p. 72

            94. “Lingua de bruxa”, Tempos Novos, 46, marzo 2001, p. 73

            95. “Formas de verde”, Tempos Novos, 46, marzo 2001, p. 73

            96. “Illa nórdica”, Tempos Novos, 46, marzo 2001, p. 73

            97. “Tecedoras de camiños (Un século de poesía escrita por mulleres)”, Casa da Gramática, 11, marzo 2001, s.p.

            98. “Caótica fluvial”, Tempos Novos, 47, abril 2001, p. 74

            99. “Progresión á sombra”, Tempos Novos, 47, abril 2001, p. 74

            100. “Camiños”, Tempos Novos, 48, maio 2001, p. 78.

            101. “O nome da rosa”, Tempos Novos, 48, maio 2001, p. 78.

            102. “Espadas”, Tempos Novos, 48, maio 2001, p. 78.

            103. “A deusa atlántica (Paseo literario pola cidade da Coruña)”, Casa da Gramática, 12, maio 2001, s.p.

            104. “Flor de palabras", Tempos Novos, 49, xuño 2001, p. 73

            105. “Tempos de altura na lírica”, O Correo Galego, Supl. “Revista das Letras”, 375, 12-7-2001, p. 9.        

            106. “Quebrar o silencio, abrirse ó futuro”, en VVAA, IV Certame Francisco Añón de Poesía, Concello de Outes, 2000, pp. 99-100.

            107. “O canto da terra”, Tempos Novos, 50, xullo 2001, p. 75.

            108. “Das veas rumorosas (Presencia plurignificativa dos mundos acuáticos na obra de Manuel María)” en BLANCO TORRADO, Alfonso (Coord.), Manuel María, Asociación Cultural Xermolos, Guitiriz, Ophiusa, 2001, pp. 435-446.

            109. "Corazón en homenaxe", Tempos Novos, 52, setembro 2001, p. 72.

            110. “O Roibén”: literatura galega en Madrid”, Dorna, 27, 2001, pp.163-167.

            111. Xunto con RODRÍGUEZ, Luciano, "Última poesía galega", Nova Renascença, Fundaçao Eng. António de Almeida, Porto,  Nº 72/73, Inverno/Primavera 1999, pp. 271-280.

            112. “Descuberta do froito”, Festa da Palabra silenciada, 16, 2001, pp. 102-103

            113. “Regreso á casa”, Tempos Novos, 53, octubro 2001, p. 73

            114. “Monografía”, Tempos Novos, 53, octubro 2001, p. 73

            115. “Saga”, Tempos Novos, 53, octubro 2001, p. 73

            116. “De rutas e derrotas”, Tempos Novos,  54, novembro 2001, p. 71

            117. “Faro”, Tempos Novos, 54, novembro 2001, p. 71

            118. “Leme”, Tempos Novos, 54, novembro 2001, p. 71

            119. “A poesía galega na fin de milenio”, Ianua (Revista virtual de Filología Ibero-románica), Romania Minor, 2, 2001, pp. 137-146 (iaga.com/ianua)

            120. “Pecado”, Tempos Novos, 56, xaneiro 2002, p. 67

            121. “Corazón escuro”, Tempos Novos, 56, xaneiro 2002, p. 67

            122. “Arrecendo das lilas”, Tempos Novos, 56, xaneiro 2002, p. 67

            123.“Restauración”, Tempos Novos, 57, febreiro 2002, p. 67

            124. “Poética subversiva”, Tempos Novos, 57, febreiro 2002, p. 67

            125. “Lenta nudez”, Tempos Novos, 57, febreiro 2002, p. 67

            126. “O atlas dos soños (Percorrido cartográfico e persoal pola poética dos anos noventa)”, Casa da Gramática, 14, marzo 2002, s.p.

            127. “Regreso á casa”, Tempos Novos, 58, marzo 2002, p. 73

            128. “Galegos no mundo”, tempos Novos, 58, marzo 2002, p. 73

            129. “Árbore xenealóxica”, Tempos Novos, 58, marzo 2002, p. 73

            130. “Novidades editoriais en galego”, en A Carqueixa, 0, primavera 2002 (http://www.terra.es/personal/cvalledor/carqueixa.htm)

            131. “Tosar en catalán”, Tempos Novos, 59, abril 2002, p. 69

            132. “Versos do alén mar”, Tempos Novos, 59, abril 2002, p. 69

            133. “Recordos do corazón”, Tempos Novos, 59, abril 2002, p. 69

            134. “Ópera omnia”, Tempos Novos, 61, xuño 2002, p. 70

            135. “Fetichismo”, Tempos Novos, 61, xuño 2002, p. 70

            136. “Recendo das illas”, Tempos Novos, 61, xuño 2002, p. 70

            137. “A vida doutro modo”, Tempos Novos, 62, xullo 2002, p. 76

            138. “Paisaxe con ferida”, Tempos Novos, 62, xullo 2002, p. 76

            139. “Camiños”, Tempos Novos, 62, xullo 2002, p. 76

            140. “Do epicentro á luz ”, Antón Avilés de Taramancos, A Nosa Terra, marzo 2002, pp. 45-47.

            141. “Facetas”, Tempos Novos, 63, agosto 2002, p. 68

            142. “A vida sombriza”, Tempos Novos, 62, agosto 2002, p. 68

            143. “Círculo”, Tempos Novos, 63, agosto 2002, p. 68

            144. “Arte de grumete”, Festa da Palabra Silenciada, 17, 2002, pp. 91-92.

            145. “Hora primeira”, Tempos Novos, 64, setembro 2002, p.72.

            146. “A dúas mans”, Tempos Novos, 64, setembro 2002, p.72.

            147. “Versos no horizonte”, Tempos Novos, 64, setembro 2002, p.72.

            148. “A mirada interior”, Tempos Novos, 65, octubro 2002, p.72.

            149. “Certezas”, Tempos Novos, 65, octubro 2002, p.72.

            150. “Palabra espiral”, Tempos Novos, 65, octubro 2002, p.72.

            151. “A educación das sereas”,  Tempos Novos, 66, novembro 2002, p. 77.

            152. “A voz en espiral. Datos para unha análise da primeira década (1991-2001) de Edicións Espiral Maior”, Anuario de estudios literarios galegos 2001, (10), 2003, pp. 91-133

            153. “Pentaloxía”, Tempos Novos, 68, xaneiro 2003, p.84

            154. “Resistencia poética”, Tempos Novos, 68, xaneiro 2003, p. 84

            155. “Aprendiz”,Tempos Novos, 68, xaneiro 2003, p. 84

            156. “Tesouro”, Tempos Novos, 69, febreiro 2003, p. 73

            157. “Bálsamo”,Tempos Novos, 69, febreiro 2003, p. 73

            158. “O libro das aves”,Tempos Novos, 69, febreiro 2003, p. 73

            159. “Palabras de pan”, Tempos Novos, 70, marzo 2003, p. 78

            160. “Antón Avilés de Taramancos e Urbano Lugrís: Unha amizade marítima”, Casa da Gramática, 17, marzo 2003, s.p.

            161. “Abáname verso”, Tempos Novos, 71, abril 2003, p. 80

            162. “Diario íntimo”, Tempos Novos, 71, abril 2003, p. 80

            163. “Maxia negra”, Tempos Novos, 71, abril 2003, p. 80

            164. “Historia dun navío e unha luz” in ÁLVAREZ TORNEIRO, Manuel, A lámpada perpetua, Casa da Gramática-IES “Virxe do Mar”, Colección Porta Azul, 1, Noia, 2003, pp. 9-11.

            165. “Os mellores poemas dos 25 anos. Os antólogos escollen “Penélope”, Letras en cambio, A Nosa Terra, Cadernos de Pensamento e Cultura, 29, 2003, pp. 27-28.

            166. “Voz viva”, Tempos Novos, 72, maio 2003, p. 69.

            167. “Caderno de bitácora”,Tempos Novos, 72, maio 2003, p. 69

            168. “Dobre corazón”, Tempos Novos, 72, maio 2003, p. 69

            169. “Crónica dunha celebración”, Tempos Novos, 73, xuño 2003, p. 71

            170. “Os nomes esenciais”, Tempos Novos, 74, xullo 2003, p. 82

            171. “Enganos”, Tempos Novos, 74, xullo 2003, p. 82

            172. “A liña do horizonte”, Tempos Novos, 74, xullo 2003, p. 82

            173. “Benvida”, Tempos Novos, 75, Agosto 2003, p. 68

            174. “Palabras finais”, Tempos Novos, 75, agosto 2003, p. 69

            175. “Poesía mallorquina”, Tempos Novos, 75, agosto 2003, p. 69

            176. “A espada e o navío”, A Nosa Terra, 1097, Do 25-9 ó 1-10-2003, p.28

            177. Con Luciano Rodríguez: “Última poesía galega”, en PEDRÓS-GASCÓN, Antonio F. e GASCA, María Asunción (eds.): Actas del I Encuentro de Autores “Palabras, palabras, palabras” (Zaragoza, 3 a 6 de abril de 2000): “La literatura gallega ante el siglo XXI”, Boletín Galego de Literatura, 28, 2º semestre de 2002, pp. 198-203. Tamén reproducido en ( consultado o 30-6-2003.

            178. “Pedra poética de mil facetas”, A Nosa Terra, 1.102, Do 30-10 ó 5-11-2003, p. 27

            179. “Acio agridoce”, Tempos Novos, 78, novembro 2003, p. 73

            180.“Acio agridoce”, Grial, 160, octubro-decembro 2003, p. 112-113

            181. “Punto de fuga”, Tempos Novos, 80, xaneiro 2004, p. 70

            182. “Follas antigas”, Tempos Novos, 80, xaneiro 2004, p. 70

            183. “Bela dona”, Tempos Novos, 80, xaneiro 2004, p. 70

            184. “Monografía”, Tempos Novos, 81, febreiro 2004, p. 73

            185. “Era unha vez...”, Tempos Novos, 81, febreiro 2004, p. 73

            186. “Cita co pasado”, Tempos Novos, 81, febreiro 2004, p. 73

            187. “Tecedoras de camiños”, Incomunidade, 4, xaneiro-febreiro 2004 (

            188. “Camelias para luz”, Tempos Novos, 82, Marzo 2004, p.74

            189. “Casa da memoria, memoria da casa”, Tempos Novos, 83, abril 2004, p. 72

            190. “Rosalía revisitada”, Tempos Novos, 83, abril 2004, p. 72

            191. “Xadrez”, Tempos Novos, 83, abril 2004, p. 72

            192. “O penúltimo pulso”, Tempos Novos, 84, maio 2004, p. 54  

            193. “Palabras para morse”, Tempos Novos, 85, xuño 2004, p. 72

            194. “Variacións”, Tempos Novos, 86, Xullo 2004, p. 71

            195. “Poesía de peto”, Tempos Novos, 86, xullo 2004, p. 71

            196. “Dona delgada”, Tempos Novos, 86, xullo 2004, p. 71

            197. “Raíz de crisantemo”, Tempos Novos, 88, setembro 2004, p. 73

            198. “Azul e loucura”, Tempos Novos, 88, setembro 2004, p. 73

            199. “Acoitelado na espera”, Tempos Novos, 88, setembro 2004, p. 73

            200. “Os nomes do poeta”, Tempos Novos, 89, outubro 2004, p. 73          

            201.“Urxencia da raíz”, Tempos Novos, 89, outubro 2004, p. 73

            202. “Pluralidade”, 89, Tempos Novos, outubro 2004, p. 73

            203. “A mirada lúcida”, Tempos Novos, 90, novembro 2004, p. 72

            204. “As cinsas adentras, de Emma Pedreira”, Festa da Palabra Silenciada, 19, 2004, pp. 91-94

            205.“Voces para un sueño", Liceus, 13, 2004, pp. 78-80.

            206. “A cidade alta”, Tempos Novos, 92, xaneiro 2005, p. 72

            207. “Viraventos”, Tempos Novos, 92, xaneiro 2005, p. 72

            208. “Sucede”, Tempos novos, 92, xaneiro 2005, p.72

            209. "Mares de Simbad", El Correo Gallego, 2-2-2005, p. 68

            210. “Entrañada”, Tempos Novos, 93, febreiro 2005, p. 70

            211. “Universalidade” , Tempos Novos, 93, febreiro 2005, p. 70

            212. “Ensaio do alén”, Tempos Novos, 93, febreiro 2005, p. 70

            213. “Cores para o futuro”, Tempos Novos, 94, marzo 2005, p. 68

            214. “Mirada lúcida”, Tempos Novos, 94, marzo 2005, p. 68

            215. “Soma e cinza”, Tempos Novos, 94, marzo 2005, p. 68

            216. “Alegoría da nube”, Tempos Novos, 95, abril 2005, p. 68

            217. “Dupla voz”, Tempos Novos, 95, abril 2005, p. 68

            218. “O exiliado de si mesmo”, Tempos Novos, 96, maio 2005, pp. 76-77

            219. “Ansias de vivir”,Tempos Novos, 97, xuño 2005, p. 70

            220. “Eu, no espello”,Tempos Novos, 97, xuño 2005, p. 70

            221. “Sono de cinza”, Tempos Novos, 97, xuño 2005, p. 70

            222. “Penélope no novelo”,Tempos Novos, 98, xullo 2005, p. 72

            223. “Tempo detido”, Tempos Novos, 98, xullo 2005, p. 72

            224. “Vellos camiños”, Tempos Novos, 98, xullo 2005, p. 72

            225. “O alleo é noso”, Tempos Novos, 99, agosto 2005, p. 70

            226. “Sulcos”, Tempos Novos, 99, agosto 2005, p. 70

            227. “Memoria poética”, Tempos Novos, 99, agosto 2005, p. 70

 

B) Publicacións en libros

            1.Xunto con Luciano Rodríguez, Para saír do século, Xerais, Colec. Antoloxías, Vigo, 1997.

            2. "Crear o mundo en feminino. A poesía galega escrita por mulleres nos anos oitenta e noventa" in ALONSO GIRGADO, Luis (Coord.), Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa, Xunta de Galicia-Centro Ramón Piñeiro para a Investi­ga­ción en Humanidades, 1998, pp. 401-408.

            3. "As musas francófilas. Poetisas galegas no período da guerra civil (1936-1939)" en ALONSO MONTERO, Xesús (Coord.), Actas das xornadas de estudio e debate Guerra Civil (1936-1939) e literatura galega, Consello da Cultura Galega, Santiago, no prelo.

            4. En VILLANUEVA, Darío (Coord.) e xunto con BERMÚDEZ, Teresa: "La narrativa breve entre 1975-1996", Tomo 4 de Literatura do Proxecto Galicia de Edicións Hércules, A Coruña.

            5. “Quebrar o silencio, abrirse ó futuro”, en VVAA, IV Certame Francisco Añón de Poesía, Concello de Outes, 2000, pp. 99-100.

            6. “Estrando a semente nos sulcos da nada: Aproximación á obra literaria de Gonzalo Navaza” en DOBARRO PAZ, Xosé María e RODRÍGUEZ, Luciano (Coords.), Novos exercicios de estilo, Universidade da Coruña, 2000.

            7. Varias voces en VILAVEDRA, Dolores (Coord.), Diccionario de Literatura. Tomo 3: Obras, Galaxia, Vigo, 2000 e Tomo 4: Termos literarios, 2004.

            8. “Das veas rumorosas (Presencia plurignificativa dos mundos acuáticos na obra de Manuel María)” en BLANCO TORRADO, Alfonso (Coord.), Manuel María, Asociación Cultural Xermolos, Guitiriz, Ophiusa, 2001, pp. 435-446.

 

            C) Prólogos

            1."Un país para padecer a soidade: Aproximación aos Poemas da lenta nudez" in FERNÁN-VELLO, Miguel Anxo: Poemas da lenta nudez, Espiral Maior, A Coruña, 1997, 2ª ed., pp. 10-24.

            2."Froita do paraíso" in CASTAÑO, Yolanda: Delicia, Espiral Maior, A Coruña, 1998, pp. 9-12.

            3."Revelación da muller oculta" in DACOSTA, Marta: Setembro, Galaxia, Vigo, 1998, pp. 9-14.

            4.“Historia dun navío e unha luz” in ÁLVAREZ TORNEIRO, Manuel, A lámpada perpetua, Casa da Gramática-IES “Virxe do Mar”, Colección Porta Azul, 1, Noia, 2003, pp. 9-11.

            5.“Precio de castigo” in FRÍAS CONDE, Xavier, De tu sabor,

            6.“Mares de Simbad” in VILLAR, Rafa, No ventre da balea, El Correo Gallego

 

            D) Traduccións

            1. Con Roxelio Xabier García Romero, traducción dos poemas de Salvador García Bodaño que aparecen en JIMÉNEZ MILLÁN, Antonio e RODRÍGUEZ, Luciano (eds): Litoral. Poesía gallega contemporánea, Torremolinos (Málaga), 1996, pp.74-83.

            2. Tres poemas de O sol entre os dedos de Xulio Valcárcel recollidos en El volumen da la ausencia, Olifante, Zaragoza, 1997, pp. 54-63.

            3. Tres poemas de Xulio Valcárcel ("Os Mortos", "Melan­cía" e "Presaxio") para Canal, revista de literatura ibérica, 3, xullo-agosto 1998, pp. 18-21.

            4. O poema "A veces te sorprendo...", de Xulio Valcárcel, Poesía por ejemplo, 10, octubro 1998/marzo 1999, pp. 8-9.

            5. Tres poemas de Manuel María ("Canción de amor ó río Miño", "Poema ás néboas miñotas" e "Poema ós viños do Miño" de O Miño canle de luz e néboa) para Canal, revista de literatura ibérica.