Centro de Documentación da AELG
Noite de poesia galego-portuguesa
26 de agosto de 2000
Fonte: O Comércio do Porto