Centro de Documentación da AELG
Dolores Vilavedra prologa a chegada definitiva das narradoras á literatura galega
18 de decembro de 2004
Isaac Lourido Hermida
Fonte: www.vieiros.com