Centro de Documentación da AELG
O tribunal da historia
Cebreiro, María do Pablo Cayuela
Fonte: Protexta 16, Outono 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)