Centro de Documentación da AELG
Unha bandeira baixo o río
Cebreiro, María do
Fonte: Protexta 11, Verán 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)