Centro de Documentación da AELG
Congreso de Mulleres Escritoras
2 de xuño de 1994
Fonte: A Nosa Terra