Centro de Documentación da AELG
A colección "O Roibén", vieiro de expresión poética do grupo bilbao
Luis Luna
Fonte: UNED. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. Volumen XV (2010)