Centro de Documentación da AELG
A canción do vagamundo
18 de setembro de 1986
Diéguez, Lois
Fonte: Cuaderno de Cultura, nº 287