Centro de Documentación da AELG
O poeta Xavier Seoane déitase a escoitar o canto da terra
16 de outubro de 1994
Braxe, Lino
Autores/as relacionados/as:
Fonte: O Correo Galego