Centro de Documentación da AELG
O eu lírico existe e hai xente detrás
Ana Salgado
Fonte: Protexta 04, Outono 07(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)