Centro de Documentación da AELG
Airadas de palabras
Eyré, Xosé Manuel
Fonte: A Nosa Terra