Centro de Documentación da AELG
A pesca e a literatura galega
setembro de 2003
Fernández Naval, Francisco X.
Fonte: GLN, nº 2