Centro de Documentación da AELG
Medicarse para a ficción
Franco, Camilo
Fonte: Protexta 01, inverno 06-07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)