Centro de Documentación da AELG
A esmorga (sedelas)
Iglesias, Bieito
Fonte: Protexta 17, Inverno 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)