Centro de Documentación da AELG
Un escritor e os seus asuntos
Iglesias, Bieito
Fonte: Protexta 09, Inverno 08-09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)