Centro de Documentación da AELG
«Os americanos teñen un exército que universaliza a súa literatura»
Iglesias, Bieito
Fonte: Protexta 07, Verán 08(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)