Centro de Documentación da AELG
A muiñeira de don Avelino
Rodri García
Fonte: La Voz de Galicia