Centro de Documentación da AELG
Nova crónica das Indias - Fragmento do capítulo 1
Avilés de Taramancos, Antón
Le: Cobas, Amadeo
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO
(Vigo)
Ano de gravación: 2020