Centro de Documentación da AELG
Nova crónica das Indias - [Fragmento]
Avilés de Taramancos, Antón
Le: Ripoll Anta, Alexandre
Lugar de gravación: Galería Sargadelos
(Ferrol)
Ano de gravación: 2007