Centro de Documentación da AELG
Non hai ningún crítico de arte ou literatura, en Madrid ou en Barcelona, que valore o que se está a facer en Galiza
decembro de 2004
M.V.
Autores/as relacionados/as:
Fonte: A Nosa Terra. nº 1.156