Do 15 de outubro de 1981 ao 23 de outubro de 1981

PROGRAMA

NARRATIVA

Día 15 de outubro

Carlos Casares: Algúns tópicos sobre a narrativa galega.
Mª Xosé Queizán: A novela galega en relación coa nosa sociedade.
Xavier Alcalá: Qué é unha novela.

Día 16 de outubro

X. Ignacio Taibo: A subsistencia do escritor.
Xosé M. Martínez Oca: Premios literarios en Galicia.
Alfredo Conde: A novelística galega.

POESÍA

Día 22 de outubro

Xosé Luis Méndez Ferrín: Evolución da poesía galega despois da posguerra.
Bernardino Graña: Canción e creación.
Manolo Vilanova: Actitude pra unha renovación literaria.

Día 23 de outubro

Margarita Ledo Andión: Da forma na comunicación poética.
Antón R. Reixa (Rompente): Sobre a actitude poética.
Alfonso Pexegueiro: Mito e poder na poesía.