VI Xornada da Sección de Literatura Dramática. Artes escénicas e comunidade en tempo de distancias
20 de novembro de 2021
Inauguración. Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da AELG, Xurxo Couto, Deputado de Cultura da Deputación da Coruña
Festival Pezas dun teatro do porvir. 1. Retake, de Amparo Martínez Paz
Festival Pezas dun teatro do porvir. 2. Efecto flash, de Ana Abad de Larriva
Festival Pezas dun teatro do porvir. 3. Humanocrono, de Susana Lorenzo Vázquez
Aula maxistral. Gonçalo Amorim
Festival Pezas dun teatro do porvir. 4. Ditados ou o ter de acabar, de Isabel Milhanas Machado
Festival Pezas dun teatro do porvir. 5. Raigame, de Sara Guerrero Alfaro
Festival Pezas dun teatro do porvir. 6. Meu rei, de Daniel González Lamoso