VI Xornada da Sección de Literatura Dramática. Artes escénicas e comunidade en tempo de distancias
20 de novembro de 2021
Título do vídeo: Festival Pezas dun teatro do porvir. 6. Meu rei, de Daniel González Lamoso
Lugar de gravación: Forum Metropolitano (A Coruña)
Ano de gravación: 2021