I Xornada da Sección de Literatura Dramática: Literatura Dramática e Teatro Nacional
5 de novembro de 2016
Intervención da Presidencia da AELG
Intervención de Afonso Becerra, vogal de Literatura Dramática da AELG
Aula maxistral de Xavier Albertí (1/4)
Aula maxistral de Xavier Albertí (2/4)
Aula maxistral de Xavier Albertí (3/4)
Aula maxistral de Xavier Albertí (4/4)