I Xornada da Sección de Literatura Dramática: Literatura Dramática e Teatro Nacional
5 de novembro de 2016
Título do vídeo: Aula maxistral de Xavier Albertí (2/4)
Lugar de gravación: Quiosco Afonso (A Coruña)
Ano de gravación: 2016