Coa colaboración da S. X. de Política Lingüística

Mercedes  Queixas  (Asociación  de  Escritoras  e  Escritores  en  Lingua Galega). Conferencia: Literatura galega: un portal de letras aberto ao mundo.

Yolanda Castaño. Recital poético con Leire Bilbao, Itxaro Borda, Vinyet Panyella e Castillo Suárez.