Blanco Amor ou a paixón das marxes
11 de xuño de 2011
Título do vídeo: EBA Universo Blanco Amor
Lugar de gravación: Compostela, A Coruña (Miradoiro de San Pedro), Ourense, Vigo
Ano de gravación: 2011
Protagonistas do vídeo: Forcadela, Manuel ; Iglesias, Bieito ; Rodríguez Sánchez, Francisco ; Veiga, Eva ; Ánxeles Cuña, Nemesio Barxa