Día de Rosalía de Castro 2019
24 de febreiro de 2019
Fotos do Día de Rosalía en Lugo 1 (autora: Alba Díaz)
2
3
4
5
6
7
8
9
Fotos do Día de Rosalía en Vigo 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Fotos do acto central do Día de Rosalía en Santiago de Compostela 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Fotos do Día de Rosalía en Cospeito 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19