Día de Rosalía de Castro 2018
24 de febreiro de 2018
Redacción grupoescomunicaciongalicia.com, 01/02/2018
El Ideal Gallego Dixital, 22/02/2018
Suso Varela La Voz de Galicia Dixital, 22/02/2018
Xosé Castro Ratón Diario de Arouxa Dixital, 22/02/2018
La Voz de Galicia Dixital, 24/02/2018
La Voz de Galicia Dixital, 24/02/2018