V Congreso de Escritores/as "XXV Aniversario AELG"
Do 4 de xuño de 2005 ao 5 de xuño de 2005
Acto de apertura: intervención de Cesareo Sánchez e de Luciano Sobral Fernández
Acto de apertura: intervención de Bernardino Graña
Intervención de Carlos L. Bernárdez (I) : XXV anos de literatura galega
Intervención de Carlos L. Bernárdez (II) : XXV anos de literatura galega
Intervención de Mª do Carme Kruckenberg e H. Rabuñal na mesa O escritor na Galiza, presente e futuro
Intervención de Camilo Franco na mesa O escritor na Galiza, presente e futuro
Coloquio da mesa redonda "O escritor na Galiza, presente e futuro"
Intervención de Miguel Anxo Fernán-Vello na mesa "10 anos de homenaxe ao escritor na súa terra"
Intervención de Antón Lopo na segunda mesa redonda
Intervención de María Pilar García Negro na segunda mesa redonda
Intervención de Xosé María Álvarez Cáccamo na segunda mesa redonda
Intervención de Margarita Ledo na segunda mesa redonda
Coloquio da mesa redonda " Escrita e Contemporánea na historia da AELG. As revistas e suplementos literarios na Galiza"
Acto na Caeira: homenaxe aos escritores falecidos
Acto de clausura: intervención do Presidente da AELG e do Alcalde de Pontevedra
Presentación de Miro Casavella da man de Vicente Araguas
Actuación musical de Miro Casavella (I)
Actuación musical de Miro Casavella (II)
Recital Poético: Rosa Aneiros
Recital Poético: Lino Braxe
Recital Poético: María Lado
Recital Poético: Pilar Pallarés
Recital: Gustavo Pernas
Recital Poético: Alfonso Pexegueiro
Recital Poético: Luz Pozo
Recital Poético: Ana Romaní
Recital Poético: Euloxio R. Ruibal
Recital Poético: Suso de Toro
Recital Poético: Rafa Villar