V Congreso de Escritores/as "XXV Aniversario AELG"
Do 4 de xuño de 2005 ao 5 de xuño de 2005
Maré Galicia Hoxe Dixital, 05/06/2005