Obradoiros no ensino

Un novo enfoque na educación debe poñer o acento na adquisición de hábitos lectores, na utilización de novos criterios para a selección de obras de lectura, no goce do texto durante a infancia e a adolescencia como antesala dun achegamento máis complexo, reflexivo que dea entrada no inicio á creación literaria. É por iso que acreditamos que os obradoiros de literatura, o contacto persoal coas escritoras e cos escritores, o uso da biblioteca e as diversas actividades de animación á lectura deben servir para crear hábitos lectores, eliminar prexuízos contra os libros e mellorar a competencia lectora da nosa mocidade.