Centro de Documentación da AELG
Arte corporal
María López Suárez
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Protexta 12, Outono 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)