Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: Martin de Padrozelos, o primeiro trobador da lírica galego-portuguesa?
Autor/a: Pardo de Neyra, Xulio
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2009
Pardo de Neyra, Xulio