Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Antonio Noriega Varela. Estudo e edición da obra completa
 Edición crítica (Poesía)
 1994
 Deputación Provincial de Lugo